Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker

02-11-2018 9.383 0014

0931920014 - 500 K

Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng

  • Nghệ danh: Thiên Kim
  • Năm sản xuất: 1994
  • SDT: 0931920014
  • Pass Bạn anh GaiLamtien
  • Giá check: 500k/1shot
  • Khu vực làm việc: Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng
  • Thời lượng trung bình khoảng 40 phút cho 1shot.
  • Em hoạt động từ 11h sáng đến 1h đêm hàng ngày.

Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker

Thông Tin Em Nó:

Nghệ danh: Thiên Kim
Năm sản xuất: 1994
Giá check: 500k/1shot
Khu vực làm việc: Nguyễn Tất Thành – Đà Nẵng
Thời lượng trung bình khoảng 40 phút cho 1shot.
Em hoạt động từ 11h sáng đến 1h đêm hàng ngày.
Nặng (kg) 47
Vòng 1 (cm) 89
Vòng 2 (cm) 60
Vòng 3 (cm) 88
Xuất xứ Miền Bắc
Lông bím Gọn gàng
Mặt Xinh xắn
Service Hôn vú,Vét máng,HJ, BJ,Bóp vú

Hình Ảnh Em Nó:

Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim - Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker
Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker

 

Xem Ảnh

Hình Ảnh Của: Thiên Kim – Gái Gọi dâm đãng bảo đảm chiều lòng anh em checker

Comment của bạn