Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình

12-12-2018 38.652 7044

0326297044 - 300 K

Mỹ Đình, Đình Thôn, Hà Nội

 • Nghệ danh: Ngọc Lan
 • Năm sản xuất: 1993
 • Giá check: 300k/1shot
 • SDT: 0326297044
 • Pass: Gái làm tiền
 • Khu vực làm việc: Mỹ Đình, Đình Thôn, Hà Nội
 • Thời lượng trung bình khoảng 40 phút cho 1shot.
 • Em hoạt động từ 10h sáng đến 2h đêm hàng ngày.

Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • Nghệ danh: Ngọc Lan
 • Năm sản xuất: 1993
 • Giá check: 400k/1shot
 • Khu vực làm việc: Mỹ Đình, Đình Thôn, Hà Nội
 • Thời lượng trung bình khoảng 40 phút cho 1shot.
 • Em hoạt động từ 10h sáng đến 2h đêm hàng ngày.

THÔNG TIN HÌNH THỂ

 • Cao (cm): 158
 • Nặng (kg): 51
 • Vòng 1 (cm): 85
 • Vòng 2 (cm): 65
 • Vòng 3 (cm): 91
 • Xuất xứ: Miền Bắc
 • Lông bím: Gọn gàng
 • Mặt: Xinh xắn
 • Nhận dạng: Xinh Xắn

THÔNG TIN SERVICE

 • Hôn vú
 • Vét máng
 • HJ, BJ
 • Dọn WC
 • Bóp vú
 • Qua đêm
Xem Ảnh

Hình Ảnh Của: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình

Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình
Hình ảnh: Ngọc Lan – Xinh xắn, thân hình gợi dục, chiều chuộng nhiệt tình

Comment của bạn