Bích Ngọc, em hàng service đầy đủ và xứng tầm hàng cao cấp
3 (60%) 3 votes