Diễm thảo, vếu to và đẹp, đầu ti hồng, cực kỳ đáng yêu.
3.5 (70%) 6 votes